Sunday, August 16, 2009

Muli

Thank you for this and the loose translation, Inday Perlita.Araw gabi, bakit naalala ka at di ko malimot limot ang sa atin ay nagdaan
(Day ang night always remember you and couldn't forget what just happened)

Kung nagtatampo ka ay kailangan bang ganyan, dinggin and dahilan at ako'y pagbigyan
(If you're not feeling well, you don't have to act like that but please listen to my reasons and give me a chance)

Kailangan ko ang tunay na pagibig mo dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko
(I needed your sincere love cause my heart is only for you)

Hahayaan mo ba na maging ganoon na lang - ang isa't isa ay mayroong pagdaramdam
(Will you just leave it like that - needed to express words to each other)

At kung nagkamali sa iyo patawad ang pagsamo ko, tayo nat ulitin ang pagibig natin ngunit ikaw lang at ako, ngunit ikaw lana at ako...
(If I did something wrong, forgiveness is being requested, let's start all over
again in terms of our relationship but it should only be you and me... it
should only be you and me...)

Bakit di pagbigyan muli and ating pagmamahalan, kung mawawala ay di ba sayang naman, lumipas natin tila ba kailan lang...
(Why don't we give our love another chance, it will be a total waste if we're going to
just end this relationship considering our recent, happy past...)